Spoločné vyšetrovacie zložky

  • Rádiodiagnostické oddelenie
  • Oddelenie klinickej biochémie,hematológie a transfúzie
  • FBLR- SVaLZ