Lôžkové oddelenia

  • Detské oddelenie
  • Detské oddelenie – novorodenecký úsek
  • Interné oddelenie + JIS
  • Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
  • Gynekologicko-pôrodnické oddelenie
  • OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
  • Oddelenie dlhodobo chorých
  • Neurologické oddelenie