Kontakt

Adresa:

Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Telefónne čísla – priame linky:

  • spojovateľka: (+421-52-) 4317 111, 43 224 31, 43 211 87, 43 222 55, 43 23340, 43 223 29
  • sekretariát: (+421-52-) 43 213 07
  • námestník riaditeľa pre ekonomický úsek: (+421-52-) 43 17 216
  • námestník riaditeľa pre úsek ľudských zdrojov:(+421-52-) 43 17 217

Faxové číslo: (+421-52-) 43 213 67

Email: sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk